Případové studie

Renovace osvětlení vnitřních sportovních a zábavních hal

Datum dokončení: září 2022

Umístění:Polsko

Renovace osvětlení vnitřních sportovních a zábavních hal

Modernizace sportovního osvětlení

Během prací ve sportovní a zábavní hale v Łaziska Górne bylo demontováno 96 kusů starých energeticky náročných svítidel o výkonu 400 W každé.Tato svítidla byla vyměněna za moderní 200W LED sportovní projektory v počtu 68ks.

Přímo nad multifunkčním hřištěm byla instalována svítidla se symetrickým rozložením světla, na stěny byla instalována asymetrická svítidla.V rámci investice byla také vyměněna stará nouzová svítidla nad hřištěm s ohledem na umístění ochranných sítí na objektu.

Měření skutečného stavu potvrdilo dosažení jednotné průměrné osvětlenosti předpokládané v projektu na úrovni odpovídající normám PN-EN 12193 a PN-EN 12464

Výška 12m

Odběr 500 luxů

U0: 0,85


Čas odeslání: 20. září 2022